Categories
Agenda

Revetlla de Sant Joan 2023 – Sol·licituds obertes

23/juny/2023

Benvolguts!

Amb el Jean Pierre volem celebrar la segona revetlla de Sant Joan a El Bosc de les Idees entre un grup d’amics tal i com vam fer l any passat. Volem convidar a tots aquells que ja heu estat a El Bosc de les Idees i, per tant, que ja coneixem. (Si voleu venir acompanyats per algun amic o familiar, ens ho proposeu i en principi no hi haurà cap problema!)

Els assistents hauríem de ser un màxim de 40.

El 23 de juny cau en divendres. Per qui vulgui quedar-se a dormir i passar el pont amb nosaltres, organitzarem un Cap de Setmana Entre Amics amb diverses activitats i seguint les dinàmiques dels que hem fet fins ara. El màxim d’amics que podran quedar-se fins diumenge serà 13. Qui hi estigui Interessat que m’ho digui el més aviat possible (No podem oferir només la nit de divendres).

Us recordem les condicions dels Caps de Setmana entre Amics que hauran d’afegir se a les de la Revetlla.

Dinàmica de la Revetlla

Es podrà arribar a El Bosc de les Idees a partir de les 18.30 del divendres 23 juny i la festa acabarà la matinada del 24 de juny.

La idea és fer un sopar dempeus i un ball, utilitzant el porxo, el hall d’entrada i el jardí.

Hi haurà músiques dels anys 70/80/90, salsa, llatina, etc. També ens agradaria tenir alguna guitarra amb els respectius guitarristes per trobar un moment per cantar tots junts.

Hi haurà coques, cava i refrescos per a tothom.

(NO HI HAURÀ PETARDS per petició expressa del Bitxu, Rosset, Whisky, Xica, Tica, Mica i Ballarica i pel sentit comú estant envoltats de boscos)

Cada participant confirmat haurà de contribuir amb:

-Un plat per a unes 10 persones que es pugui menjar dempeus. Ens heu de comunicar dues propostes en el moment de la reserva i nosaltres, a mida que anem veient les que ja tenim, us direm quina de les dues hem escollit (això per evitar trobar nos amb 25 coques de recapte o 100 croissant de frankfurt)

-25 euros per cobrir les despeses de les begudes, coques i organització.

MOLT IMPORTANT:

1) La voluntat a participar-hi ens haurà d’arribar abans del primer de juny i haurà de ser per escrit a través del formulari d’admissió que hi ha al final de la pàgina

2) Un cop us haurem respost afirmativament i en cap cas abans, ens haureu d’enviar un Bizum de 25 euros per participant no més tard de 24 hores a partir del nostre mail de confirmació.

3) Un cop rebut el Bizum, uns remetrem la confirmació definitiva!

Si heu de renunciar a l’últim moment a la festa, us tornarem els 25 euros només en el cas de trobar qui us pot substituir.

(Si no seguim aquestes passes amb un cert ordre, serà un embolic per a tots!)

Us recordem que qui vulgui quedar-se el cap de setmana, haurà de contribuir a les condicions d un Cap de Setmana Entre Amics. (Només els 13 primers que ho demanin, tindran aquesta oportunitat.)

Moltes gràcies i… ANIMEU-VOS!

Formulari estàndard

.

Categories
Agenda

2n TiC – Llista d’espera oberta

14-16/abril/2023

Cap de setmana TiC: cinc dels assistents ens regalaran una classe magistral, un taller pràctic, una xerrada, la presentació d’un projecte, idea, tesi doctoral, petit concert o declamació de la durada d’una hora. Tot seguit s’obrirà un debat, una ronda de preguntes, una pluja d’idees o una opinió (sempre constructiva) per part de tot el grup per comentar el que acabem de presenciar…

.

Categories
Agenda

Colònies d’estiu – Sol·licitud d’admissió

18-25/juliol/2023

Colònies per a adults

Les colònies per a adults d’El Bosc de les Idees volen fomentar l’intercanvi d’idees entre catalans i persones d’arreu del món interessades per la nostra llengua i el nostre país.

El Bosc de les Idees és la casa on vivim el meu marit i jo. Un indret del Maresme enmig del bosc i amb vistes al mar. A 12 km de Sant Pol de Mar i a 60 km de Barcelona. 

Com podeu veure, l’aportació econòmica és molt reduïda tenint en compte que s’inclou el menjar; esperem facilitar la participació de persones de totes les edats. Crec que serà una experiència meravellosa i enriquidora. Pots veure tot el que fem al nostre perfil d’Instagram o al web.

Casals d’estiu per a adults (de 18 a 90 anys) a www.ElboscdelesIdees.cat  

Dates de l’estiu 2023: 18-25 de juliol   

La setmana se centrarà en tallers i debats que oferiran els participants. A més, el programa inclou activitats organitzades com ara el treball creatiu del “land art” al bosc, els concursos de bricolatge, jardineria, natació, petanca i tennis taula, cinema a l’aire lliure, així com temps per llegir i escriure. 

Aprofitarem les diferents procedències dels participants per organitzar cursos de cuina i d’idiomes dins d’un programa d’intercanvi. Com a projecte global del casal d’estiu, farem un curtmetratge documental (10 minuts) així com un tràiler (2 minuts) sobre la setmana que hem passat junts.  

Els detalls més precisos del programa d’activitats i tallers es donaran a conèixer tan bon punt sabem qui seran els participants. En tot cas, serà un programa ric i interessant basat en la fórmula “tots aprenem els uns dels altres”. 

Condicions: 

-L’aportació econòmica per cobrir les despeses serà de 320 euros per persona en habitació doble. El preu inclou l’allotjament i els àpats (tothom ajuda a cuinar i a netejar les habitacions). 

– Suplement habitació individual de 100 euros.

– Fiança de 100 euros en el moment de la reserva, que es perd en cas d’anul·lació si no es troba cap substitució. 

-Si voleu allargar l’estada un dia (de dijous a diumenge), el preu és de 40 euros per cada dia addicional. 

-No hi ha descomptes per estades més curtes. 

-El cost del vi que es consumeixi es dividirà entre els que beuen. 

-No s’admeten nens.

Summer camps for adults

Summer camps for adults (from 18 to 90 years old) in www.ElboscdelesIdees.cat

Dates for Summer 2023:
-20—27 July

The week will center around workshops and debates offered by the participants themselves. On top of that, the program includes organised activities such as creative “land art” work in the forest, DIY, gardening, swimming, petanque and table tennis competitions, open-air cinema, as well as time for reading and writing.

We will take advantage of the different backgrounds of the participants to organise cooking and language courses as part of an exchange programme.
As an overarching project of the summer camp, we will make a short documentary film (10 minutes) as well as a trailer (2 minutes) about the week spent together.

More precise details of the programme of activities and workshops will be announced as soon as we know who the participants will be. In any case, it will be a rich and interesting programme based on the formula “we all learn from each other”.

Conditions:
-Financial contribution to cover expenses will be 320 euros per person in a double room. The price includes accommodation and meals (everyone helps to cook and clean the rooms).
-Single room supplement of 100 euros.
-Deposit of 100 euros at the time of booking, which is forfeited in case of cancellation if no replacement is found.
-If you wish to extend your stay by one day (from Thursday to Sunday), the price is 40 euros for each additional day.
-No discounts for shorter stays.
-The cost of wine consumed will be divided by those who drink.
-Children are not allowed.
-No more than one (quiet) dog per group.

Soggiorni per adulti

I soggiorni per adulti d’El Bosc de les Idees vogliono incoraggiare lo scambio di idee tra catalani e persone di tutto il mondo che sono interessate alla nostra lingua e al nostro paese.
El Bosc de les Idees è la casa in cui viviamo io e mio marito. Un luogo nel Maresme in mezzo alla foresta e affacciato sul mare. A 12 km da Sant Pol de Mar e a 60 km da Barcellona.
Come vedete, il contributo economico è molto ridotto considerando che il cibo è incluso; speriamo di facilitare la partecipazione di persone di tutte le età.
Sarà un’esperienza meravigliosa e arricchente.
Puoi vedere tutto ciò che facciamo sul nostro profilo Instagram o sul sito web.

Incontri estivi per adulti (dai 18 ai 90 anni) in www.ElboscdelesIdees.cat

Date per l’estate 2023:
-20—27 luglio

La settimana sarà incentrata su una serie di laboratori e di dibattiti proposti dagli stessi partecipanti. Inoltre, il programma include attività organizzate come lavori creativi di “land art” nella foresta, bricolage, giardinaggio, nuoto, gare di bocce e ping pong, cinema all’aperto, oltre i momenti di lettura e scrittura.

Sfrutteremo i diversi background dei partecipanti per organizzare corsi di cucina e di lingua nell’ambito di un programma di scambio.
Come progetto generale dell’incontro estivo, realizzeremo un cortometraggio documentario (10 minuti) e un trailer (2 minuti) sulla settimana trascorsa insieme.

Dettagli più precisi sul programma delle attività e dei laboratori saranno messi a disposizioni non appena sapremo chi saranno i partecipanti. Sarà comunque un programma ricco e interessante basato sulla formula “tutti impariamo gli uni dagli altri”.

Condizioni:
-Il contributo economico per la copertura delle spese sarà di 320 euro a persona in camera doppia. Il prezzo comprende vitto e alloggio (tutti aiutano a cucinare e pulire le stanze).
-Supplemento camera singola di 100 euro.
-Cauzione di 100 euro al momento della prenotazione, che viene trattenuta in caso di disdetta se non si trova un sostituto.
-Se desideri prolungare il tuo soggiorno di un giorno (da giovedì a domenica), il prezzo è di 40 euro per ogni giorno in più.
-Nessuno sconto per soggiorni più brevi.
-Il costo del vino consumato sarà diviso per chi lo beve.
-I bambini non sono ammessi.
-Non più di un cane (tranquillo) per gruppo.

Formulari estàndard
Categories
Agenda

3r TiC – Llista d’espera oberta

12-14/maig/2023

Cap de setmana de Talent i Curiositat (TiC): cinc dels assistents ens regalaran una classe magistral, un taller pràctic, una xerrada, la presentació d’un projecte, idea, tesi doctoral, petit concert o declamació de la durada d’una hora. Tot seguit s’obrirà un debat, una ronda de preguntes, una pluja d’idees o una opinió (sempre constructiva) per part de tot el grup per comentar el que acabem de presenciar…

.

Categories
Agenda

Cap de setmana amb il·lustradors – Llista d’espera oberta

26-28/maig/2023

Aforament complert.

.